Vertrouwenspersoon

Heb je een vraag, klacht of probleem? Het is niet altijd gemakkelijk dat te zeggen. Je wilt misschien wel, maar je durft niet goed of je weet niet hoe. Als je wilt, kun je hierover praten met een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar een passende oplossing.

Wat jij met de vertrouwenspersoon bespreekt, blijft tussen jullie. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en denkt met jou mee in oplossingen en vervolgstappen.

De vertrouwenspersonen voor De Bosk zijn Susanne Dekker en Tannie Peters. Zij werken voor Zorgbelang Fryslan. Op de locaties waar je woont of komt kun je op deze flyer lezen welke vertrouwenspersoon er voor jou is.

Je kunt de vertrouwenspersoon bereiken door:

Ouders/ opvoeders kunnen bij vragen of klachten ook terecht bij de vertrouwenspersoon. Bij vragen over de jeugdhulp kunnen ouders/ opvoeders terecht bij het AKJ. Telefoon 088 5551000 of via de email: info@akj.nl

Wet zorg en dwang | Jouw alledaagse vrijheid

Zelf beslissen over de zorg die jij ontvangt vinden wij belangrijk. Soms wil je iets waarbij je gevaar loopt. We praten daarover met elkaar. We kijken of je iets kan kiezen wat niet gevaarlijk is. Als we het niet eens worden, dan krijg je onvrijwillige zorg. De Wet zorg en dwang regelt dit.

Heb je een vraag, klacht of probleem wat te maken heeft met de Wet zorg en dwang? Dan kun je hierover praten met een vertrouwenspersoon speciaal voor de Wet zorg en dwang. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar een passende oplossing.

Klik hier voor de vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang.

Voor specifieke klachten over onvrijwillige zorg is Zorginitiatief de Bosk aangesloten bij een externe klachtencommissie. Dit is de Klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ). Meer informatie vind je op www.kcoz.nl