Jouw privacy als cliënt 

Van wie

Wanneer jij zorg van ons ontvangt, verwerken we persoonsgegevens van jou, onder andere in jouw cliëntendossier. 

Wanneer mogen we jouw persoonsgegevens verwerken

We mogen jouw gegevens verwerken om jou de zorg te kunnen bieden die wij met jou hebben vastgelegd in jouw zorgovereenkomst, de bijbehorende administratie en om het werk te organiseren. Daarbij verwerken we ze volgens de wetten die daarbij gelden, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). 

Welke gegevens verwerken wij van jou en waarom

We verwerken onder andere gegevens die het mogelijk maken om jou te kunnen identificeren, de zorg te kunnen verlenen die jij nodig hebt en informatie die we ontvangen van andere zorgverleners. 

Onverwacht bezoek/informatie die over jou wordt gevraagd

Wij vinden het heel belangrijk dat jij zelf kunt bepalen wie jij mag bezoeken en wie informatie mag ontvangen over jou. Wij zullen niet zomaar informatie over jou verstrekken, maar jou, indien dat mogelijk is, eerst vragen of jij akkoord bent met het verstrekken van de informatie. Als er onverwacht bezoek zich bij ons meld, wordt je eerst gevraagd of jij het bezoek op prijs stelt.