Uw privacy als medewerker/stagiair/leerling/sollicitant 

Uw privacy als medewerker/stagiair/leerling/sollicitant 

Als u een arbeids-, stage of leerovereenkomst met ZorgInitiatief de Bosk  heeft afgesloten of een overeenkomst van opdracht (ZZP), dan verwerken we persoonsgegevens van u om aan de overeenkomst te kunnen voldoen. Dit doen we ook omdat we daarmee aan wettelijke verplichtingen voldoen zoals op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Als u meedoet aan een sollicitatieprocedure geldt dit ook. Daarnaast kan uw toestemming ook een basis zijn voor het verwerken van bepaalde gegevens. Medewerkers, stagiaires en leerlingen kunnen voor uitgebreide informatie mailen naar privacy@debosk.nl  

Welke gegevens verwerken wij van u en waarom

Wij verzamelen gegevens die nodig zijn om met u te kunnen communiceren, voor de (salaris)administratie, om ons te kunnen verantwoorden of als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De gegevens maken het mogelijk om onze verplichten met betrekking tot de overeenkomst met u na te kunnen komen en om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. 

Met welke organisaties deelt ZorgInitiatief de Bosk uw persoonsgegevens

Wij delen uw gegevens om te voldoen aan de afspraken met het UWV, pensioenfonds, bedrijfsarts, school, enzovoort.