Uw privacy als verwant/belangenbehartiger/contactpersoon 

Uw privacy als verwant/belangenbehartiger/contactpersoon 

Als u geen cliënt bent van ZorgInitiatief de Bosk kan het toch zijn dat we een beperkt aantal persoonsgegevens van u verwerken. Dit is het geval als u verwant, contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger bent van de cliënt. 

Welke gegevens verwerken wij van u en waarom

Wij verzamelen onder andere gegevens waarmee het mogelijk wordt om u te kunnen bereiken, uw relatie met de cliënt vast te stellen en de gegevens waar u toestemming voor heeft gegeven. Wij verwerken uw gegevens ook omdat de wetgever dit van ons vraagt. 

Met welke organisaties deelt ZorgInitiatief de Bosk uw persoonsgegevens

We delen gegevens met andere hulpverleners waarvoor het van belang is om te weten wie de belangenbehartiger van de cliënt is.