Trainingshuis

Wat is het?

Voor jongeren met een (licht)verstandelijke beperking of gedragsstoornis is het soms lastig om op eigen benen te staan. Daarom bieden wij doelgerichte begeleiding en behandeling voor jongeren vanaf 16 jaar die willen groeien in zelfstandigheid. 

Na jaren ervaring in de gesloten jeugdzorg merkte Jeroen Loonstra (directeur Trainingshuizen) het ontstaan van een vicieuze cirkel waarin cliënten steeds weer terugvielen in oude patronen. “Zij misten een plek waar op hen gelet werd. Noem het maar een thuis, want veel jongeren hebben geen veilige thuis situatie gehad.” aldus Jeroen. Hier is het concept voor onze Trainingshuizen ontstaan.

In onze vier trainingshuizen in Drogeham, Joure en Hollandscheveld werken jongeren in drie fases naar zelfstandigheid. Het behandeltraject is gericht op de drie leefgebieden wonen, werken en vrije tijd.

Hoe werkt het?

Trainingshuizen zijn opgezet in een zo’n huiselijk mogelijke vorm om de jongeren richting zelfstandigheid te begeleiden. Bij onze Trainingshuizen werken we in fases.

Na Fase 1 kan de jongere doorstromen naar het Fase 2 huis. De intensiteit van de begeleiding neemt af maar de jongere kan blijven terugvallen op de begeleiding vanuit het Fase 1 huis. Na Fase 2 breekt Fase 3 aan, een eigen woonplek met indien nodig ambulante begeleiding.

We doen het samen. Samen met de cliënten, ouders/verzorgers  en betrokken professionals. Onze locaties zijn gelokaliseerd in een normale woonwijk, geen instellingsterrein. Hiernaast krijgen de jongeren de vrijheid om eigen inrichting toe te voegen aan zijn of haar kamer. De betrokkenheid van de jongeren en kunde is groot. Wij geven de jongeren zoveel mogelijk eigen regie, wat wel passend is bij de takenlast en wat de jongere aankan.

Meer weten over de mogelijkheden? Mail gerust naar ons Regieteam via regieteamwonen@debosk.nl 

 

Locaties

GoedgeDaan Harkema

Buitenschoolse Begeleiding Harkema

Dagbesteding ‘Oan’t Wurk’ Harkema

Intensieve Woonbegeleiding Harkema

Gezinsgerichte Jeugdhulp Harkema