Trainingshuis

Wat is het?

Voor jongeren met een (licht)verstandelijke beperking of gedragsproblematiek is het soms lastig om op eigen benen te staan. Daarom bieden wij doelgerichte begeleiding en behandeling voor jongeren vanaf 16 jaar die willen groeien in zelfstandigheid. 

Na jaren ervaring in de gesloten jeugdzorg merkte Jeroen Loonstra (coördinator Trainingshuis Drogeham) het ontstaan van een vicieuze cirkel waarin cliënten steeds weer terugvielen in oude patronen. “Zij misten een plek waar op hen gelet werd. Noem het maar een thuis, want veel jongeren hebben geen veilige thuis situatie gehad.” aldus Jeroen. Hier is het concept voor onze Trainingshuizen ontstaan.

De Trainingshuizen van ZorgInitiatief de Bosk kenmerken zich door de huiselijke en kleinschalige setting midden in de samenleving. We vinden het belangrijk dat een jongere een fijne plek krijgt, waar hij/zij zich ook thuis gaat voelen. Er is plek voor 6 jongeren die allemaal op eigen tempo toewerken naar zoveel mogelijk zelfstandigheid. Dit doen we in onze vier Trainingshuizen in Drogeham, Joure en Hollandscheveld. Het behandeltraject is gericht op de drie leefgebieden wonen, werken en vrije tijd.

Hoe werkt het?

Trainingshuizen zijn opgezet in een zo’n huiselijk mogelijke vorm om de jongeren richting zelfstandigheid te begeleiden. Bij onze Trainingshuizen werken we in fases. Hierin neemt de intensiteit van de begeleiding geleidelijk af en kunnen jongeren op eigen tempo doorstromen.  Welk perspectief nagestreefd wordt is afhankelijk van de situatie en de leercurve van de jongere.  

Uitstroomprofielen die we bieden zijn: 

  • Eigen woonplek (al dan niet met ambulante begeleiding) 
  • Andere instelling (bij blijvende zorgvraag) 
  • Terug naar huis. 

We doen het samen. Samen met de cliënten, ouders/verzorgers  en betrokken professionals. Onze locaties zijn gelokaliseerd in een normale woonwijk, geen instellingsterrein. Hiernaast krijgen de jongeren de vrijheid om eigen inrichting toe te voegen aan zijn of haar kamer. De betrokkenheid van de jongeren en kunde is groot. Wij geven de jongeren zoveel mogelijk eigen regie, wat wel passend is bij de takenlast en wat de jongere aankan. Binnen het trainingshuis is er per jongere één hulpverlener die als aanspreekpunt functioneert. Dit is de coach. De coach is de coördinator van de zorg die de jongere ontvangt en is een vast gezicht in het Trainingshuis. 

Meer weten over de mogelijkheden? Mail gerust naar ons Regieteam via regieteamwonen@debosk.nl 

 

Locaties

Trainingshuis Hollandscheveld

Trainingshuis Joure

Trainingshuis Drogeham