Samen sterk voor kwetsbare moeders en kinderen in Brazilië


Je kunt niet de hele wereld veranderen. Maar wel de wereld van één of meerdere kinderen.

Vanuit de dagelijkse zorg voor kinderen en jongeren met een (licht)verstandelijke- en of lichamelijke beperking is bij Zorginitiatief de Bosk het idee ontstaan ook een stuk van de zorg voor kinderen in het buitenland op ons te nemen. Dit idee is ontstaan vanuit een ontmoeting met de internationale hulporganisatie Compassion. Zij geloven, net als wij, dat ieder kind belangrijk is en armoede te verslaan is.

Internationale hulporganisatie Compassion

Compassion is een christelijke, internationale hulporganisatie die kinderen in extreme armoede helpt zich zo gezond mogelijk te ontwikkelen. Compassion is werkzaam in 25 ontwikkelingslanden en helpt kinderen via lokale projecten. De kinderen krijgen in een veilige, kindvriendelijke omgeving onderwijs, gezonde voeding, medische zorg, sociaal en emotionele vorming. Het doel: hen van armoede bevrijden en helpen op te groeien tot zelfredzame, gezonde volwassenen.

Moeder en kind project

Als medewerkers van Zorginitiatief de Bosk waren wij het er snel over eens dat alleen geld inzamelen te gemakkelijk is. Daarom hebben wij gezamenlijk een project voor kwetsbare moeders en baby’s in Brazilië omarmd. De meest kwetsbare en kritieke fase van een kind is in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Elke dag overlijden er duizenden kinderen onder de 5 jaar, waarvan de meesten aan ziekten die gemakkelijk te voorkomen zijn. Met dit project vechten wij tegen het hoge sterftecijfer van moeders en jonge kinderen die overlijden aan de gevolgen van armoede.

Ons project geeft moeders en kwetsbare kinderen een gezonde start in het eerste levensjaar. Ze krijgen toegang tot een verloskundige en gezondheidszorg. Daarnaast krijgen zij extra eten en voedingssupplementen. Binnen het project wordt ook een opvoedcursus aangeboden aan de jonge ouders. Veel van de moeders die in dit project meedraaien hebben geen sociaal netwerk waarop zij terug kunnen vallen. Na het eerste levensjaar wordt het kind opgenomen in het Compassion-sponsorprogramma.

Hoe doen wij dit?

Om dit project te ondersteunen zijn financiële middelen nodig. Een groep medewerkers van de Bosk brainstormt actief over inzamelingsacties. Zo zijn we begonnen met het verkopen van zelfgemaakte koekjes bij Bakkerij Bôle ensa in Harkema. Ook de jongeren in de Trainingshuizen doen actief mee, zij zamelen flessen in, sparen Poeisz zegels en leveren iedere week een euro van hun zakgeld in. Daarnaast hebben al veel collega’s een kindje uit een eerder project gesponsord.

Wat kunt u doen?

Alle hulp is welkom! Zo kunt u bijvoorbeeld aan ons project doneren via het daarvoor bestemde rekeningnummer. Daarnaast staan wij open voor alle vormen van sponsoring voor onze Kerstfair, zo kunt u bijvoorbeeld spullen afstaan die wij weer kunnen verkopen. Samen gaan we voor een betere wereld voor moeders en kinderen in armoede.