Wonen


Als thuis wonen niet meer mogelijk is door bijvoorbeeld sociale, emotionele en of gedragsproblemen of een instabiele thuissituatie, bieden wij een plek waar jij kunt opgroeien en jezelf kan ontwikkelen. Bij ons kun je wonen en leven in een kleinschalige, warme en veilige omgeving.

Iedereen is voor ons uniek. Daarom kijken we samen met jou naar wat je gelukkig maakt en welke ondersteuning daar het beste bij past. Onze bevlogen en ervaren professionals helpen je zolang dat nodig is. Wij bieden je dag en nacht excellente zorg. Op een plek waar jij je thuis en veilig kunt voelen.


Meld je direct aan
 


Wonen


Als thuis wonen niet meer mogelijk is door bijvoorbeeld sociale, emotionele en of gedragsproblemen of een instabiele thuissituatie, bieden wij een plek waar jij kunt opgroeien en jezelf kan ontwikkelen. Bij ons kan je wonen en leven in een kleinschalige, warme en veilige omgeving.

Iedereen is voor ons uniek. Daarom kijken we samen met jou naar wat je gelukkig maakt en welke ondersteuning daar het beste bij past. Onze bevlogen en ervaren professionals helpen je zolang dat nodig is. Wij bieden je dag en nacht excellente zorg. Op een plek waar jij je thuis en veilig kunt voelen.


Meld je direct aan

Onze trainingshuizen

Er zijn woonplaatsen beschikbaar. Klik hier om je aan te melden.

Voor jongeren met een (licht)verstandelijke beperking of gedragsstoornis is het soms lastig om op eigen benen te staan. Daarom bieden wij doelgerichte begeleiding en behandeling voor jongeren vanaf 16 jaar die willen groeien in zelfstandigheid.

In onze vier trainingshuizen in Drogeham, Joure en Hollandscheveld werken jongeren in drie fases naar zelfstandigheid. Het behandeltraject is gericht op de drie leefgebieden wonen, werken en vrije tijd. Na Fase 1 kan de jongere doorstromen naar het Fase 2 huis. De intensiteit van de begeleiding neemt af maar de jongere kan blijven terugvallen op de begeleiding vanuit het Fase 1 huis. Na Fase 2 breekt Fase 3 aan, een eigen woonplek met indien nodig ambulante begeleiding.

Gezinsgerichte Jeugdhulp

Een thuis voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar

In Harkema bieden wij door middel van Gezinsgerichte Jeugdhulp een veilige, warme en gezellige woonplek waar kinderen en jongeren met een (licht)verstandelijke- en of lichamelijke beperking of gedragsstoornis zich op een eigen manier en in eigen tempo kunnen ontwikkelen.

In deze setting bieden wij woonruimte aan zes kinderen en jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Bij ons staat saamhorigheid, geborgenheid, warmte en het bieden van structuur centraal. Met een team van pedagogisch medewerkers kijken wij samen met jou naar wat jou gelukkig maakt en welke ondersteuning daar het beste bij past.

Gezinsgerichte Jeugdhulp

Een thuis voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar

In zowel Friesland als Drenthe bieden wij door middel van Gezinsgerichte Jeugdhulp een veilige, warme en gezellige woonplek waar kinderen en jongeren met een (licht)verstandelijke- en of lichamelijke beperking of gedragsstoornis zich op een eigen manier en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Bij ons staat saamhorigheid, geborgenheid, warmte en het bieden van structuur centraal. Met een team van pedagogisch medewerkers kijken wij samen met jou naar wat jou gelukkig maakt en welke ondersteuning daar het beste bij past.

Onze trainingshuizen

Er zijn woonplaatsen beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.

Voor jongeren met een (licht)verstandelijke- en of lichamelijke beperking of gedragsstoornis is het soms lastig om op eigen benen te staan. Daarom bieden wij doelgerichte begeleiding en behandeling aan jongeren vanaf 16 jaar die willen groeien in zelfstandigheid.

In onze vier trainingshuizen in Drogeham, Joure en Hollandscheveld werken jongeren in drie fases naar zelfstandigheid. Het behandeltraject is gericht op de drie leefgebieden wonen, werken en vrije tijd. Na Fase 1 kan de jongere doorstromen naar het Fase 2 huis. De intensiteit van de begeleiding neemt af maar de jongere kan blijven terugvallen op de begeleiding vanuit het Fase 1 huis. Na Fase 2 breekt Fase 3 aan, een eigen woonplek met indien nodig ambulante begeleiding.

Intensieve woonbegeleiding

Een gezellige en leerzame plek voor jongeren vanaf 16 jaar

Wanneer jongeren de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, wordt verwacht dat zij op eigen benen kunnen staan. Voor jongeren met een (licht)verstandelijke beperking en- of gedragsstoornis is deze stap naar zelfstandigheid dan vaak nog heel groot. Om deze jongeren te begeleiden bieden wij intensieve woonbegeleiding.

In Harkema hebben wij vier appartementen waar je vanaf 16 jaar de stap naar zelfstandigheid kunt maken. Deze woonvorm is de stap tussen de bescherming van het gezin en het zelfstandig wonen. Aan de hand van een persoonlijk plan wordt je begeleid zodat je zelfstandig kunt worden. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig waarop je terug kunt vallen.

Intensieve woonbegeleiding

Een huiselijke en leerzame plek voor jongeren vanaf 16 jaar

Wanneer jongeren de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, wordt verwacht dat zij op eigen benen kunnen staan. Voor jongeren met een (licht)verstandelijke- en of lichamelijke beperking of gedragsstoornis is deze stap naar zelfstandigheid dan vaak nog heel groot. Om deze jongeren te begeleiden bieden wij intensieve woonbegeleiding.

In Harkema hebben wij vier appartementen waar je vanaf 16 jaar de stap naar zelfstandigheid kunt maken. Deze woonvorm is de stap tussen de bescherming van het gezin en het zelfstandig wonen. Aan de hand van een persoonlijk plan wordt je begeleid zodat je zelfstandig kunt worden. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig waarop je terug kunt vallen.

Woon- en zorglocatie Feartstaete

Een landelijk gelegen woonlocatie voor (jong)volwassenen

Onze landelijk gelegen woonboerderij aan de Feart in Drachtstercompagnie is een kleinschalige woonvoorziening voor (jong)volwassenen met een verstandelijke- en of (meervoudige) lichamelijke handicap.

Feartstaete is een ruim opgezette woon- en zorglocatie met uitzicht over de landerijen. De uniek en rustig gelegen woonboerderij bestaat uit zes ruime appartementen met een centrale ontmoetingsruimte waar bewoners en zorg elkaar dagelijks ontmoeten. Er wordt 24-uurs zorg geleverd door mensen die de vaste gezichten zijn in de zorg voor de bewoner. De appartementen zijn levensloopbestending en bewoners kunnen er, zo lang er zorgbehoefte is, onder begeleiding blijven wonen.

Woon- en zorglocatie Lindestaete

Wonen in het bruisende centrum van Joure

Lindestaete is een woon- en zorgcomplex voor volwassenen vanaf 23 jaar met een verstandelijke- en of (meervoudige) lichamelijke handicap.

Het complex is gevestigd aan de Merk 6 in Joure en bestaat uit 15 appartementen van 60 m2 waar bewoners en zorg elkaar dagelijks ontmoeten. De zorg wordt geleverd door mensen die de vaste gezichten voor de cliënt.


Meer over Lindestaete
  • Lindestaete buitenkant

Intensieve woonbegeleiding Drenthe

Een gezellige en leerzame plek voor jongeren vanaf 12 jaar

De woongroep in Hollandscheveld, nabijgelegen aan Hoogeveen, biedt plek aan 5 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met (licht) verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De zorg wordt geboden in een huiselijke sfeer waar iedere jongere beschikt over een eigen slaapkamer waarbij de keuken en woonkamer gedeeld wordt met leeftijdsgenoten.   Jongeren die hier wonen hebben een intensieve begeleidingsvraag. Dit vraagt om nabijheid in con-tact, tijdige signalering van oplopende emoties en een pedagogisch opvoedklimaat om de cliënt goed te kunnen ondersteunen.

Intensieve woonbegeleiding Drenthe

Een gezellige en leerzame plek voor jongeren vanaf 12 jaar

De woongroep in Hollandscheveld, nabijgelegen aan Hoogeveen, biedt plek aan 5 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met (licht) verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De zorg wordt geboden in een huiselijke sfeer waar iedere jongere beschikt over een eigen slaapkamer waarbij de keuken en woonkamer gedeeld wordt met leeftijdsgenoten.   Jongeren die hier wonen hebben een intensieve begeleidingsvraag. Dit vraagt om nabijheid in con-tact, tijdige signalering van oplopende emoties en een pedagogisch opvoedklimaat om de cliënt goed te kunnen ondersteunen.