Wie betaalt wat

Wie betaalt wat?

Woon je bij ZorgInitiatief de Bosk? En krijg je zorg vanuit de Wet Langdurige zorg? Of de Jeugdwet? Dan is de informatie op deze pagina voor jou. Op deze pagina lees je wat ZorgInitiatief de Bosk voor jou betaalt omdat het in je indicatie zit. Je leest ook wat je zelf moet betalen.

Als je zorg ontvangt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan geldt deze folder niet voor jou. Jij kunt in je indicatie lezen wat er vergoed wordt.


 Ga naar ‘Kosten in de WLZ versie 1.0 2023′
 Ga naar ‘Kosten in de Jeugdwet versie 1.0 2022′