PMT

PMT, wat is dat?

Onze PMT’er Anne Jan geeft kinderen en (jong) volwassenen een steuntje in de rug door middel van psychomotorische therapie.

Psychomotorische therapie is er voor kinderen en jongeren die te maken hebben met emotionele en/of sociale problemen. Psychische klachten zoals stress, somberheid, angst, onzekerheid en verwardheid uiten zich vaak ook op een lichamelijke manier. Deze problemen komen vaak tot uiting in het gedrag van het kind/jongere. Het kind/jongere heeft moeite met het uiten van emoties op een gepaste manier, hij/zij voelt zich niet gewaardeerd of het kind/jongere heeft moeite met het aangaan van sociale contacten.

Door positieve ervaringen op te doen leren de kinderen en jongeren emoties beter te reguleren. Zo werken we in een veilige setting waarbij ieder gemakkelijk kan oefenen met zijn of haar sociale vaardigheden en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

Vragen of meer weten over de mogelijkheden? Mail gerust naar ons Regieteam via regieteam@debosk.nl of neem hier contact op.

Praktische zaken

  • PMT wordt op onze locaties in Hollandscheveld (DR), Joure (FR) en Harkema (FR) gegeven.
  • Binnen PMT wordt ook ACT (Acceptance en Commitment Therapy) geboden.
  • Zowel voor kinderen als jong(volwassenen) inzetbaar.

Locaties