Ik wil iets kwijt

Ben je niet tevreden over onze zorg? Of lopen zaken anders dan je graag had gezien? Blijf er niet mee zitten. Wij stellen het op prijs als je het ons laat weten. We gaan dan graag met jou in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken. Als je een klacht hebt, zijn er verschillende mogelijkheden om die klacht onder onze aandacht te brengen.

Hieronder lees je welke mogelijkheden dat zijn. Afhankelijk van jouw situatie kun je kiezen welke van de mogelijkheden het beste bij jou past. Klik hier voor de officiële documentatie van de klachtenregeling. Mogelijkheden voor het indienen van een klacht zijn:

  • Bespreek jouw klacht met de betrokkene(n)

Als het mogelijk is adviseren wij jouw klacht altijd eerst te bespreken met de betrokken medewerker. Het is voor de relatie tussen jou en de medewerker goed als jouw klacht in alle openheid en eerlijkheid met elkaar besproken kan worden. Wij verwachten dan van onze medewerkers dat zij respectvol en veilig met jouw klacht omgaan. Vind je het moeilijk om jouw probleem zelfstandig op te lossen? Vraag dan bijvoorbeeld hulp aan je familie, een vriend of je begeleider. Je kunt hierbij ook hulp vragen aan jouw cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon kan jou advies geven en helpen.

  • Bespreek jouw klacht met een leidinggevende:

Kom je er met de betrokken medewerker niet uit? Dan kun je een gesprek aanvragen met zijn of haar leidinggevende. Deze kan jou ondersteunen en adviseren in het oplossen van jouw klacht.

  • Bespreek jouw klacht met de klachtenfunctionaris:

Het kan zijn dat je niet zo goed weet wat je met je klacht aan moet. Het kan ook zijn dat je het eigenlijk best lastig vindt om jouw klacht te bespreken met de betrokken medewerker of leidinggevende. Als dit het geval is kun je contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze geeft jou uitleg over de klachtenregeling en denkt met jou mee hoe en bij wie jij jouw klacht het beste bekend kunt maken. Het gesprek dat jij met de klachtenfunctionaris voert is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris luistert in het gesprek aandachtig naar jouw verhaal.  Het kan zijn dat jullie samen beslissen dat jij er wel uitkomt. Maar de klachtenfunctionaris kan op verzoek van jou bijvoorbeeld ook contact opnemen met de betrokken medewerker. Een andere optie is dat de klachtenfunctionaris een gesprek met jou en de betrokken medewerker organiseert om de klacht uit te praten. Alles wat de klachtenfunctionaris doet is op verzoek van jou en doet niets wat jij niet wilt. De klachtenfunctionaris zet zich vooral in om de betrokken partijen meer begrip voor elkaar te laten krijgen, waardoor de samenwerking beter verloopt en jouw klacht wordt opgelost. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en doet geen uitspraken over of de klacht terecht is of niet. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorginitiatief de Bosk is Dineke Kronemeijer van Zorgbelang Fryslân. Je kunt bij haar gratis terecht voor informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling. Haar contactgegevens zijn:

Dineke Kronemeijer

kronemeijer@zorgbelang-fryslan.nl
T 06 38 04 55 33

  • Klacht indienen bij het bestuur:

Het is ook mogelijk om jouw klacht schriftelijk in te dienen bij het bestuur van Zorginitiatief de Bosk. Dit doet u door ons feedbackformulier in te vullen. De klachtenfunctionaris kan jou helpen met het op papier zetten van jouw klacht. Op basis de ingediende klacht voert de organisatie onderzoek uit. Het bestuur neemt na het afronden van dit onderzoek namens Zorginitiatief de Bosk een standpunt in over de klacht. Indien jouw klacht terecht wordt bevonden worden maatregelen getroffen om een soortgelijke klacht in de toekomst te voorkomen. Wanneer je het niet eens bent met het oordeel van het bestuur kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan jou helpen meer informatie te verkrijgen over het besluit van het bestuur en jou adviseren over eventuele vervolgstappen. Daarnaast kan de klachtenfunctionaris zorgen voor een bemiddelingsgesprek tussen jou en het bestuur. Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert is er sprake van een geschil. In dit geval kun je in beroep gaan bij de geschillencommissie.

  • Geschillencommissie

Zorginitiatief de Bosk is aangesloten bij de geschillencommissie. De geschillencommissie is bevoegd om een bindende uitspraak te doen over jouw klacht. Om dat te bereiken wordt er een hoorzitting gehouden waar jij je verhaal kunt doen, maar ook de medewerker(s) die betrokken zijn bij jouw klacht. Mocht er sprake zijn van een claim dan dient deze eerst voorgelegd te zijn aan de Raad van Bestuur. Voor het inschakelen va de geschillencommissie brengt de geschillencommissie kosten in rekening. In eerste instantie zijn deze voor degene die het geschil inbrengt. Als de geschillencommissie oordeelt dat de klacht terecht is dan dient de zorgaanbieder deze kosten te dragen. De contactgegevens van de geschillencommissie zijn:

De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
T 070-3105310
I www.degeschillencommissiezorg.nl

Nog vragen?

Heb je behoefte aan meer informatie of advies, neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris Dineke Kronemeijer.

kronemeijer@zorgbelang-fryslan.nl
T 06 38 04 55 33