Gezinsgerichte Jeugdhulp

Wat is het?

Een thuis voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar

In zowel Friesland als Drenthe bieden wij door middel van Gezinsgerichte Jeugdhulp een veilige, warme en gezellige woonplek waar kinderen en jongeren met een (licht)verstandelijke- en of lichamelijke beperking of gedragsproblematiek zich op een eigen manier en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Bij ons staat saamhorigheid, geborgenheid, warmte en het bieden van structuur centraal. Met een team van pedagogisch medewerkers kijken wij samen met elke cliënt en zijn/haar omgeving naar wat hen gelukkig maakt en welke ondersteuning daar het beste bij past.

De zorg wordt geboden in een huiselijke sfeer waar iedere jongere beschikt over een eigen slaapkamer waarbij de keuken en woonkamer gedeeld wordt met leeftijdsgenoten.   Jongeren die hier wonen hebben een intensieve begeleidingsvraag. Dit vraagt om nabijheid in contact, tijdige signalering van oplopende emoties en een pedagogisch opvoedklimaat om de cliënt goed te kunnen ondersteunen.

Praktische zaken

  • Geschikt voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met een (licht)verstandelijke- en of lichamelijke beperking of gedragsstoornis.
  • Gezinsgerichte Jeugdhulp bieden we zowel in Elim (Drenthe) als Harkema (Friesland)

Locaties

Gezinsgerichte Jeugdhulp Harkema

Gezinsgerichte Jeugdhulp Elim