Gezinsgerichte Jeugdhulp Elim

Wonen

De woongroep in Elim, nabijgelegen aan Hoogeveen, biedt plek aan 6 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met (licht) verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek.

Contactgegevens