Trainingshuis

Wat is het?

Voor jongeren met een (licht)verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek is het soms lastig om op eigen benen te staan. Daarom bieden wij een woonvorm met doelgerichte begeleiding voor jongeren vanaf 16 jaar die willen groeien in zelfstandigheid. 

Na jaren ervaring in de gesloten jeugdzorg merkte Jeroen Loonstra (coördinator Trainingshuis Drogeham) het ontstaan van een vicieuze cirkel waarin cliënten steeds weer terugvielen in oude patronen. “Zij misten een plek waar op hen gelet werd. Noem het maar een thuis, want veel jongeren hebben geen veilige thuis situatie gehad.” aldus Jeroen. Hier is het concept voor onze Trainingshuizen ontstaan.

De Trainingshuizen van ZorgInitiatief de Bosk kenmerken zich door de huiselijke en kleinschalige setting midden in de samenleving.  Er is plek voor 6 jongeren die allemaal op eigen tempo toewerken naar zoveel mogelijk zelfstandigheid. Dit doen we in onze vier Trainingshuizen in Drogeham, Joure en Hollandscheveld. Het behandeltraject is gericht op de drie leefgebieden wonen, werken en vrije tijd. Deze woonvorm bestaat uit kortdurende trajecten van gemiddeld 1,5 jaar.

Hoe werkt het?

Bij onze Trainingshuizen werken we in fases naar zelfstandigheid. Het behandeltraject is gericht op de drie leefgebieden wonen, werken en vrije tijd. We bieden structuur en begeleiding, maar geven ook de nodige handvaten als het gaat om de praktische zaken die bij het zelfstandige leven horen.

In fases naar zelfstandigheid

In het begin zitten we er dicht op, maar gedurende het traject neemt de intensiteit van de begeleiding geleidelijk af en kunnen jongeren op eigen tempo doorstromen. Zo geven we ook voldoende tijd en rust om te kunnen oefenen. Je mag een keer een fout maken en leren, dat hoort ook bij het leven. Welk perspectief nagestreefd wordt is afhankelijk van de situatie en de leercurve van de jongere.  Elke jongere krijgt een coach, een vast gezicht in het Trainingshuis. Samen met alle betrokken partijen werken we naar de volgende stap. 

Uitstroomprofielen die we bieden zijn: 

  • Eigen woonplek (al dan niet met ambulante begeleiding) 
  • Andere instelling (bij blijvende zorgvraag) 
  • Terug naar huis. 

Meer weten over de mogelijkheden? Mail gerust naar ons Regieteam via regieteamwonen@debosk.nl 

 

Locaties

Trainingshuis Hollandscheveld

Trainingshuis Joure

Trainingshuis Drogeham