Cliëntenraad


Wij vinden het belangrijk dat cliënten kunnen meepraten en meedenken over wat er in de organisatie gebeurt. Cliënten, ouders en familieleden hebben daarom vanuit onze cliëntenraad een belangrijke stem in hoe wij zorg en dienstverlening geven.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten en is gesprekspartner van de Raad van Bestuur. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad vindt het belangrijk dat de zorg en dienstverlening zo goed mogelijk voldoen aan de verwachtingen van cliënten. Het gaat er vooral om dat cliënten zelf beslissen en invloed hebben op de hun zorg en begeleiding.

De cliëntenraad laat zich leiden door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Om de belangen van de cliënt goed te kunnen behartigen, is het belangrijk dat de cliëntenraad weet wat er leeft onder de cliënten. De raad volgt nauwlettend beleidsvoorstellen en overlegt met de Raad van Bestuur. Ook voert de raad gesprekken over zaken die vanuit cliënten worden aangedragen.

Je kunt ook zelf contact zoeken met leden van de raad. Niet zozeer als er problemen zijn, maar meer als je met vragen zit of ideeën hebt hoe zaken beter of anders geregeld kunnen worden. Geef je suggestie of idee door via e-mail cr@debosk.nl

De cliëntenraad houdt zich bezig met zaken die alle cliënten aangaan en niet met individuele wensen, opmerkingen en/of klachten. Heb je een klacht, dan verwijzen wij je naar onze klachtenfunctionaris.

Lees meer over de cliëntenraad in deze flyer. 

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad is samengesteld uit ouders/verwanten van cliënten en externen die de zorg een warm hart toedragen.

Leden:

  • Geert Heerschop (voorzitter)
  • Evelien van Zanden
  • Marijke Star
  • Durk Joustra

Heb je ideeën, suggesties, wil je informatie of misschien de cliëntenraad komen versterken? Stuur een e-mail naar: cr@debosk.nl

Bekijk hier het jaarverslag van de cliëntenraad 2023.

Bekijk hier het jaarverslag van de cliëntenraad 2022.

Bekijk hier het jaarverslag van de cliëntenraad 2021.