ThuisgeDaan: onze ambulante zorg

Opvoedondersteuning

Wij geloven dat het gezin de ideale omgeving is voor een kind om op te groeien. We begrijpen ook dat de uitdagingen van het opvoeden van een kind met specifieke behoeften soms overweldigend kunnen zijn. Daarom bieden we systemische en praktische gezins- en individuele begeleiding bij de opvoeding van kinderen tot 18 jaar met (kenmerken van) ASS of gedragsuitdagingen.

Lees hieronder alles over de verschillende mogelijkheden binnen onze ambulante zorg

Ambulant: betrokken en deskundig

Omdat het gezin is waar je thuis komt. 

Wij geloven dat een stabiel en fijn thuis de eerste en belangrijkste bouwsteen is van ontwikkeling van kind en ouder. Thuis is de eerste plaats waar kinderen leren, groeien en vorm krijgen en waar ouders de belangrijkste rolmodellen zijn. Bij het opgroeien van kinderen kan je als ouder(s) soms voor moeilijke situaties te staan waarbij coaching wenselijk is. 

Hierbij kan gedacht worden aan: 

 • Gedragsproblematiek 
 • Opstandig gedrag, ODD 
 • Autisme: klassiek, asperger en PDD-NOS 
 • Concentratieproblematiek: ADHD, ADD 
 • Hechtingsproblematiek 
 • Licht verstandelijke beperking 
 • Opvoedondersteuning 
 • Ondersteuning op school, werk en vrijetijdsbesteding 

 

Met ThuisgeDaan zetten we opvoeders weer (meer) in hun kracht, zodat zij met vertrouwen en de juiste vaardigheden hun kind kunnen begeleiden. We geloven dat elk gezin uniek is en daarom bieden onze vaste begeleiders praktische handvatten die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van uw gezin. Door bij u thuis te komen, creëren we een vertrouwde omgeving waarin we samen kunnen werken aan uitdagingen en waarin iedereen wordt gezien. Ons werk doen we op basis van de bekende Geef me de 5 methode en we zetten waardevolle tools in zoals videohometraining. Meer weten? Neem gerust eens contact op via de knop hieronder.

 

Omgangsbegeleiding Goed In Contact

Want ouderschap blijft ook na uithuisplaatsing of echtscheiding. 

Soms is er een langere tijd geen contact tussen ouder en kind. Bijvoorbeeld door een uithuisplaatsing of een scheiding. Het contact tussen ouder en kind is dan verstoort geraakt. Soms hebben ouders zelf vragen over het contact met hun kind en willen ze dit weer herstellen. Het kan ook gebeuren dat mensen in de omgeving van ouders vragen of zorgen hebben over het contact tussen ouder en kind.  

De omgangsbegeleiding van de Bosk wordt ingezet om het contact tussen ouders en kind weer op te bouwen of te begeleiden als er zorgen zijn over het contact.  

Doelen van de omgangsbegeleiding zijn:  

 • Het kind heeft fijn en onbelast contact met zijn ouders.  
 • Er is een vaste omgangsregeling is opgezet.  
 • Het contact tussen ouder en kind is hersteld.  

 

De Bosk heeft een passende omgangslocatie in de dorpskern van Joure. De mogelijkheden van deze locatie zijn divers. Zo is er voldoende speelgoed en spellen aanwezig voor verschillende leeftijden, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een keuken om bijvoorbeeld iets te bakken of koken, kan de omgangbegeleider dicht betrokken zijn bij het omgangsmoment of wat meer op afstand, liggen de winkels van het dorp op loopafstand en is er de mogelijkheid om een wandeling te maken in een aangrenzend park. Het is ook mogelijk om de omgangsbegeleiding in de thuissituatie in te zetten.  

 

Words & Pictures - Omgaan met ingrijpende of onduidelijke gebeurtenissen

Words & Pictures is een methode die kinderen via woord en beeld uitleg geeft over ingrijpende of onduidelijke gebeurtenissen in hun leven zoals heftige ruzies tussen ouders, geweldssituaties, verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik, wonen in een pleeggezin of crisisopvang. Als een kind te maken heeft gehad met ingrijpende of onduidelijke gebeurtenissen, is het belangrijk om dit zo duidelijk en concreet mogelijk aan kinderen uit te leggen.

Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid over hun eigen situatie. Het is belangrijk dat de gebeurtenissen in het leven van het kind uitgelegd worden en dit kan door een persoonlijk verhaal passend bij hun niveau en taalgebruik. De inzet van Words & Pictures draagt bij aan het ontschuldigen van een kind rondom hun aandeel in de situatie. Samenwerking met ouders is hierbij erg belangrijk om te komen tot een gezamenlijk verhaal voor hun kinderen.

In een aantal gesprekken met ouder(s) maken we een gezamenlijk verhaal. We zoeken naar woorden en beelden die passen bij het kind en zijn ontwikkeling. Voor het kind is het van belang dat alle betrokken volwassenen kunnen instemmen met het uiteindelijke verhaal. Het kind krijgt dit verhaal als boekje gepresenteerd. Ook pleegouders en hulpverleners worden hierbij betrokken.

Words & Pictures bevordert de hechting, het werkt ‘ontschuldigend’ voor zowel ouders als kinderen. Het legt een basis voor verdere hulpverlening aan kinderen.