Buitenschoolse Begeleiding Harkema

Kindzorg

Voor schoolgaande kinderen met een verstandelijke- en of lichamelijke beperking of gedragsproblemen organiseren wij buitenschoolse begeleiding (BSB). Een veilige plek voor kinderen met een zorgvraag die minder goed passen in een reguliere BSO.

Contactgegevens