Vertrouwenspersoon

Heb je een vraag, klacht of probleem? Het is niet altijd gemakkelijk dat te zeggen. Je wilt misschien wel, maar je durft niet goed of je weet niet hoe. Als je wilt, kun je hierover praten met een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar een passende oplossing.

Wat jij met de vertrouwenspersoon bespreekt, blijft tussen jullie. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en denkt met jou mee in oplossingen en vervolgstappen.

Hiervoor werken wij samen met Jeugdstem. Meer informatie hierover vind je hier. Voor (pleeg)ouders en/of verzorgers is er een aparte flyer, deze kun je hier lezen.

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:                                         

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.
Wet zorg en dwang | Jouw alledaagse vrijheid

Zelf beslissen over de zorg die jij ontvangt vinden wij belangrijk. Soms wil je iets waarbij je gevaar loopt. We praten daarover met elkaar. We kijken of je iets kan kiezen wat niet gevaarlijk is. Als we het niet eens worden, dan krijg je onvrijwillige zorg. De Wet zorg en dwang regelt dit.

Heb je een vraag, klacht of probleem wat te maken heeft met de Wet zorg en dwang? Dan kun je hierover praten met een vertrouwenspersoon speciaal voor de Wet zorg en dwang. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar een passende oplossing.

Klik hier voor de vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang.

Voor specifieke klachten over onvrijwillige zorg is Zorginitiatief de Bosk aangesloten bij een externe klachtencommissie. Dit is de Klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ). Meer informatie vind je op www.kcoz.nl