Wonen Jeugd

Gezinsgerichte Jeugdhulp

Een thuis voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar

In zowel Friesland als Drenthe bieden wij door middel van Gezinsgerichte Jeugdhulp een veilige, warme en gezellige woonplek waar kinderen en jongeren met een (licht)verstandelijke- en of lichamelijke beperking of gedragsproblematiek zich op een eigen manier en in eigen tempo kunnen ontwikkelen.

De zorg wordt geboden in een huiselijke sfeer waar iedere jongere beschikt over een eigen slaapkamer waarbij de keuken en woonkamer gedeeld wordt met leeftijdsgenoten.  Jongeren die hier wonen hebben een intensieve begeleidingsvraag. Dit vraagt om nabijheid in contact, tijdige signalering van oplopende emoties en een pedagogisch opvoedklimaat om de cliënt goed te kunnen ondersteunen. Meer weten over de mogelijkheden? Dit kan via regieteamwonen@debosk.nl

Onze Trainingshuizen

Onze Trainingshuizen bieden begeleiding en behandeling aan jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar al dan niet met een licht verstandelijke beperking van leerbaar niveau. Deze jongeren kunnen om verschillende redenen niet meer thuis wonen. Jongeren kiezen zelf om een traject aan te gaan, waardoor er sprake is van motivatie om stappen voor uit te maken.   

Bijkomende problematiek zijn in deze doelgroep: 

  • Gedragsstoornissen (zoals ASS, ADHD. ADD, TOS etc.) welke invloed hebben op het dagelijks leven en de ontwikkeling van de jongere. 
  • Gevolgen van trauma gerelateerde gebeurtenissen in de opvoeding 
  • Systeem problematiek (zoals KOPP, onveilige opvoedsituatie, het moeten missen van een ouder)  

De Trainingshuizen van ZorgInitiatief de Bosk kenmerken zich door de huiselijke en kleinschalige setting midden in de samenleving. We vinden het belangrijk dat een jongere een fijne plek krijgt, waar hij/zij zich ook thuis gaat voelen. Er is plek voor 6 jongeren die allemaal op eigen tempo toewerken naar zoveel mogelijk zelfstandigheid. Dit doen we in onze vier Trainingshuizen in Drogeham, Joure en Hollandscheveld. Het behandeltraject is gericht op de drie leefgebieden wonen, werken en vrije tijd.

Onze gefaseerde opbouw van binnenkomst in Stap 0 naar uitstromen in stap 3 (soms zijn 2 stappen genoeg) is bedoeld om jongeren gefaseerd te laten groeien in taakbelasting en taakvaardigheid. Hierbij maken we gebruik van verschillende methodieken en staan onze bevlogen en ervaren medewerkers klaar om onze cliënten te begeleiden waar nodig. Welk perspectief nagestreefd wordt is afhankelijk van de situatie en de leercurve van de jongere.

Uitstroomprofielen die we bieden zijn:

  • Eigen woonplek (al dan niet met ambulante begeleiding)
  • Andere instelling (bij blijvende zorgvraag)
  • Terug naar huis.