Wonen Jeugd

Gezinsgerichte Jeugdhulp

Een thuis voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar

In zowel Friesland als Drenthe bieden wij door middel van Gezinsgerichte Jeugdhulp een veilige, warme en gezellige woonplek waar kinderen en jongeren met een (licht)verstandelijke- en of lichamelijke beperking of gedragsstoornis zich op een eigen manier en in eigen tempo kunnen ontwikkelen.

De zorg wordt geboden in een huiselijke sfeer waar iedere jongere beschikt over een eigen slaapkamer waarbij de keuken en woonkamer gedeeld wordt met leeftijdsgenoten.  Jongeren die hier wonen hebben een intensieve begeleidingsvraag. Dit vraagt om nabijheid in contact, tijdige signalering van oplopende emoties en een pedagogisch opvoedklimaat om de cliënt goed te kunnen ondersteunen. Meer weten over de mogelijkheden? Dit kan via regieteamwonen@debosk.nl

Onze Trainingshuizen

Voor jongeren met een (licht)verstandelijke beperking of gedragsstoornis is het soms lastig om op eigen benen te staan. Daarom bieden wij doelgerichte begeleiding en behandeling voor jongeren vanaf 16 jaar die willen groeien in zelfstandigheid.

In onze vier trainingshuizen in Drogeham, Joure en Hollandscheveld werken jongeren in drie fases naar zelfstandigheid. Het behandeltraject is gericht op de drie leefgebieden wonen, werken en vrije tijd. Na Fase 1 kan de jongere doorstromen naar het Fase 2 huis. De intensiteit van de begeleiding neemt af maar de jongere kan blijven terugvallen op de begeleiding vanuit het Fase 1 huis. Na Fase 2 breekt Fase 3 aan, een eigen woonplek met indien nodig ambulante begeleiding.