PMT

Aan de slag met emoties

Onze PMT’er Anne Jan begeleid kinderen en jongeren die te maken hebben met emotionele en/of sociale problemen. Psychische klachten zoals stress, somberheid, angst, onzekerheid en verwardheid uiten zich vaak ook op een lichamelijke manier. Deze problemen komen vaak tot uiting in het gedrag van het kind. Het kind heeft moeite met het uiten van emoties op een gepaste manier, het kind voelt zich niet gewaardeerd of het kind heeft moeite met het aangaan van sociale contacten. PMT staat voor Psychomotorische Therapie. Er zijn er verschillende thema’s waaraan wordt gewerkt, denk aan zelfvertrouwen vergroten, grenzen stellen, samenwerken, en emoties reguleren.

De PMT sessies worden gegeven in een gymzaal. Hier worden met de cliënten lichaams- en bewegingsgerichte oefeningen gedaan. Een cliënt die snel geïrriteerd raakt bouwt bijvoorbeeld spanning op, waardoor deze gevoelens ook tijdens een PMT sessie worden ervaren. Anne Jan leert cliënten met deze gevoelens omgaan, door eigen lichaamssignalen proberen te herkennen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Als eerst vindt er een gesprek plaats met betrokken volwassenen om samen een goed beeld te krijgen van de situatie en de wensen. Daarna volgen twee observatie sessies in de zaal van een uur. Vanuit daar formuleren we per kind doelen. Dit is voor iedereen weer anders. Hierna gaan we aan de slag. Nauw contact tussen de betrokken partijen is belangrijk om het doel en de effectiviteit goed te monitoren. Er is dan ook veel contact tussen onze PB’er, collega’s en alle betrokken partijen. Aanmelden kan via een verwijzing. Neem gerust eens contact op met ons Regieteam voor meer informatie over de mogelijkheden. Dit kan via regieteam@debosk.nl

 

Locaties

GoedgeDaan Harkema

Buitenschoolse Begeleiding Harkema

Dagbesteding ‘Oan’t Wurk’ Harkema

Intensieve Woonbegeleiding Harkema

Gezinsgerichte Jeugdhulp Harkema